Câu nào dưới đây không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Câu nào dưới đây không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là: Mở rộng xuất khẩu.
3 nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là:

  1. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi
  2. Cung cấp thực phẩm tươi, sạch
  3. Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X