Thực dân phương Tây đã sử dụng chính sách nào để chia rẽ khối đoàn kết và làm

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thực dân phương Tây đã sử dụng chính sách nào để chia rẽ khối đoàn kết và làm suy yếu sức mạnh dân tộc của các nước Đông Nam Á?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thực dân phương Tây đã sử dụng chính sách nào để chia rẽ khối đoàn kết và làm suy yếu sức mạnh dân tộc của các nước Đông Nam Á.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X