Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo thuyết Areniut kết luận không đúng là: Muối là những hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X