Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dãy chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính là Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X