The doctor put me on a low-salt________to reduce my blood pressure.

02/12/2020 113

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
The doctor put me on a low-salt________to reduce my blood pressure.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
weight (n): cân nặng
food (n): thức ăn
scale (n): cái cân
diet (n): chế độ ăn
=> The doctor put me on a low-salt diet to reduce my blood pressure.

Tạm dịch:
Bác sĩ đưa tôi vào chế độ ăn ít muối để giảm huyết áp của tôi.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X