T tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Để có thu nhập, T đã chung

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 01/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

T tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Để có thu nhập, T đã chung vốn với C cùng mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống, nhưng bố mẹ T phản đối vì không muốn con mình làm nghề tự do nên đã không cho tiền làm vốn. Thấy vậy D là anh trai của T đã giúp T và C vay tiền để kinh doanh. Ai đã thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp nào?

Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp: Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.

Một số biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là: Phân bố lại dân cư và lao động, đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn, đa dạng các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Biện pháp quan trọng nhất để giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn nước ta hiện nay là

Biện pháp quan trọng nhất để giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn nước ta hiện nay là đa dạng hóa các hoạt động sản xuất và dịch vụ

Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế gia tăng dân số là những nội dung cơ bản của pháp luật về

Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế gia tăng dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các tệ nạn xã hội là những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là khuyến khích làm giàu theo pháp luật.
Giải thích
Những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:

  1. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
  2. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.
  3. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.
  4. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X