Sau 5 năm được chính quyền địa phương cho vay vốn để sản xuất và đào tạo nghề,

10/11/2020 158

Câu Hỏi:
Sau 5 năm được chính quyền địa phương cho vay vốn để sản xuất và đào tạo nghề, gia đình M đã vươn lên làm giàu. Gia đình M đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X