Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, Nga muốn trốn ở lại thêm vài năm để lao động

10/11/2020 283

Câu Hỏi:
Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, Nga muốn trốn ở lại thêm vài năm để lao động tiếp. Nếu em là bạn của Nga, em sẽ khuyên bạn làm theo phương án nào dưới đây để khuyên Nga xử sự cho phù hợp với chính sách việc làm và pháp luật lao động?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X