Read the text and choose the correct answer for each question below: Ha Long

02/12/2020 139

Câu Hỏi:
Read the text and choose the correct answer for each question below:

Ha Long Bay

Ha Long Bay is a group of offshore islands that is the best example of marine invaded limestone region in the world. The Bay holds over 1,600 islands and islets. There are caves and grottoes, with stalactites and stalagmites. Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest. The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites.

Ha Long Bay is an extremely popular destination both for foreigners and Vietnamese: already in the early 1990s it saw over 1 million visitors a year. It is unlikely that the number has decreased over the years - so there will always be about 3,000 other people in the Bay at the same time as you!

The natural beauty of the Bay lay hidden today under a very common fog. As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay. We went onto one of the islands to visit the Surprising Cave - an indeed surprisingly big and beautiful cave with three hollow chambers. We saw some monkeys here too, just outside the cave exit.

Part of the tour was half an hour of kayaking - enough to paddle a full circle around the main area. The views from the kayak I found much more impressive than from the larger boat: you're so tiny then and the peaks rise sharply in front of you. I had a better look at the water too, and cannot say that I saw pollution by plastic or other junk floating around. There is a thin layer of oil on the water in some parts though.

And then it's time to get back in the bus to Ha Noi, another 3.5 hours. The tour was carried out well with good seafood for lunch and I had a satisfying day.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Sự hấp dẫn mà Vịnh Hạ Long mang lại cho du khách là _______.
A. số lượng lớn các đảo và đảo nhỏ
B. khu vực đá vôi lớn nhất thế giới
C. hang và động có thạch nhũ và măng đá
D. giá trị độc đáo về cảnh quan và sinh học
- Đối với bài viết về địa điểm tham quan du lịch, về một danh lắm thắng cảnh hay di tích lịch sử ... => câu hỏi tìm xem nét hấp dẫn/ nét đặc trưng/ điểm thu hút/ lợi thế... của nơi đó là gì, thường là thông tin hay nằm ở câu đầu tiên hoặc đoạn đầu tiên trong bài => nên chú ý nhiều vào phần đầu này;
- Câu chứa thông tin nằm ở đoạn đầu:
Its limestone pillars are a unique natural feature of
great scenic beauty and biological interest
. The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites. (
Các cột đá vôi chính là điểm tự nhiên độc đáo tạo nên vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời và lợi ích sinh học cho Vịnh Hạ Long. Sự mở rộng và tính phong phú về hình thức làm cho nó khác biệt với nhiều nơi khác.)
=> Paraphrase: great scenic beauty and biological interest = unique value of landscape and biology
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Tác giả _______.
A. đã có thể thoát khỏi vụ nổ ở Vịnh Hạ Long
B. rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long
C. không thể nhìn thấy Vịnh Hạ Long do sương mù
D. thực sự sợ hãi khi đến thăm Hang Sửng Sốt
- Câu chứa thông tin nằm ở đoạn thứ 3:
As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that
I was blown away by the beauty of Ha Long Bay
. (
Vì tôi đã từng thấy cảnh quan núi đá vôi tương tự ở Trung Quốc vài năm trước, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.)
=> Paraphrase: to be blown away = very impressed: rất ấn tượng, cực kỳ ấn tượng

Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
- Xác định dạng câu hỏi: All of the following statements are true about Ha Long Bay EXCEPT that ______.
=> Negative factual questions: dạng câu hỏi lấy thông tin phủ định - đối lập
- Tất cả các câu sau đây đều đúng về Vịnh Hạ Long ngoại trừ ______.
A. tác giả nghĩ rằng vẻ đẹp của Vịnh vượt qua nhiều địa điểm khác (có trong bài: The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites: Sự mở rộng và tính phong phú về hình thức làm cho nó khác biệt với nhiều nơi khác)
B. tác giả nghĩ rằng số lượng khách du lịch không giảm trong những năm qua (có trong bài: It is unlikely that the number has decreased over the years ... : Có khả năng là lượng khách du lịch không giảm trong những năm qua...)
C. tác giả nhìn thấy một vài con khỉ trong các ngăn của Hang Sửng Sốt (sai thông tin trong bài: We saw some monkeys here too, just outside the cave exit: Chúng tôi cũng đã thấy một vài con khỉ ở đây, ngay bên ngoài lối ra khỏi hang.)
D. mất ba tiếng rưỡi để đi từ Hà Nội đến Hạ Long bằng xe buýt (có trong bài: And then it's time to get back in the bus to Ha Noi, another 3.5 hours: Và sau đó đã đến lúc quay trở lại Hà Nội bằng xe buýt, mất thêm 3.5 tiếng.)
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Trong nửa giờ đồng hồ đi thuyền kayak, tác giả đã phát hiện ra rằng _______.
A. ông thấy ấn tượng hơn bởi tầm nhìn từ thuyền kayak so với tầm nhìn từ một chiếc thuyền thông thường
B. vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng do nhựa hoặc các loại rác khác trôi nổi xung quanh
C. ông có thể thấy những đỉnh núi tăng mạnh trước mặt mình
D. ông có thể nhìn thấy một lớp dầu mỏng trên mặt nước khi đi trọn một vòng tròn xung quanh khu vực chính
- Xác định từ khóa (key words) trong câu hỏi là "half an hour of kayaking";
- Câu chứa từ khóa nằm ở đoạn thứ 4 => chỉ cần tập trung vào đoạn 4 để tìm được thông tin:
Part of the tour was half an hour of kayaking - enough to paddle a full circle around the main area.
The views from the kayak I found much more impressive than from the larger boat: you're so tiny then and the peaks rise sharply in front of you. (
Một phần trong chuyến đi chính là nửa giờ đồng hồ chèo thuyền kayak - khoảng thời gian đủ để chèo trọn vẹn một vòng xung quanh khu vực chính. Tôi thấy tầm nhìn phong cảnh từ thuyền kayak ấn tượng hơn nhiều so với nhìn từ một chiếc thuyền lớn hơn: khi ấy bạn quá nhỏ bé và rồi các đỉnh núi nhanh chóng nổi lên trước mặt bạn.)
Đáp án cần chọn là: A.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Từ "karst" trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với _____.
A. cảnh quan chung có thể thấy ở Trung Quốc, thích hợp để chèo thuyền kayak và đi chơi bằng thuyền
B. một khu vực núi đá vôi không đều có nhiều suối ngầm và hang động
C. số lượng lớn các đảo và đảo nhỏ ở Việt Nam và Trung Quốc
D. chất nổ có thể thổi bay khách du lịch nếu họ không cẩn thận
- Xác định dạng câu hỏi: The word "karst" in paragraph 3 is closest in meaning to ________.
=> Vocabulary questions: dạng câu hỏi từ vựng
- Xác định câu có chứa từ "karst" trong bài, dựa vào câu trước/ câu sau/ cả đoạn, dựa vào ngữ cảnh của đoạn hoặc toàn bài để đoán nghĩa của từ.
As I had already seen the similar
karst
landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay
. (Vì tôi đã từng thấy cảnh quan ________ tương tự ở Trung Quốc vài năm trước, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.)
- Phân tích: Ở ngay đoạn đầu, tác giả có đề cập đến vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời của Vịnh Hạ Long:
Ha Long Bay is a group of offshore islands that is the best example of marine invaded limestone region in the world. The Bay holds over 1,600 islands and islets. There are caves and grottoes, with stalactites and stalagmites. Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest.
=>
Vịnh Hạ Long là khu vực núi đá vôi điển hình, vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời của Vịnh là nhờ có các cột đá vôi, có nhiều hang động có thạch nhũ và măng đá => tác giả từng thấy cảnh quan tương tự ở Trung Quốc và cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh
=> Cảnh quan tương tự đó là cảnh quan về núi đá vôi => Karst landscape = cảnh quan núi đá vôi
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X