Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã làm gì ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã làm gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quân Trung Hoa Quốc dân đảng khi tiến vào Việt Nam đã sách nhiễu chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, thay đổi quốc kì, Hồ Chí Minh phải từ chức.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X