Ở động vật, cảm ứng là:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở động vật, cảm ứng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X