Phản xạ là

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản xạ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản xạ là: Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời các kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X