Đặc điểm cảm ứng ở động vật là xảy ra

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm cảm ứng ở động vật là xảy ra

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X