Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cảm ứng ở thực vật là:

Cảm ứng ở thực vật là phản ứng vận động của các cơ quan thực vật đối với kích thích.
Cảm ứng của thực vật là khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường. Cảm ứng ở thực vật khác cảm ứng ở động vật. - Thực vật: phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức kém đa dạng. Có 2 loại hướng động chính, hướng động dương và hướng động âm.

Thế nào là cảm ứng ở thực vật ?

Cảm ứng ở thực vật là khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường.

Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật đặc điểm nào sau đây?

Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật đặc điểm Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn, dễ nhận biết hơn và chính xác hơn.

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:

=> Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng.

Cảm ứng ở thực vật là gì

Cảm ứng ở thực vật là các phản ứng của thực vật đối với các kích thích thông qua các vận động của các cơ quan. Các phản ứng và vận động trong cảm ứng thực vật là phản ứng khó nhận thấy, diễn ra chậm rãi, hình thức phản ứng trên thực vật cũng kém đa dạng. Nó bao gồm cảm ứng hướng động theo và ứng động hay còn được gọi là vận động định hướng và vận động cảm ứng.

Ví dụ về cảm ứng ở thực vật:
  • Khi chúng ta dùng tay hay vật thể khác tác động, chạm hay dùng lực mạnh vào cây trinh nữ( cây xấu hổ) chúng sẽ chụm lá lại.
  • Rễ của cây hướng dương hướng về nguồn nước, hoa của nó hướng về hướng sáng.
  • Khi đặt cây tại gần cửa sổ chúng sẽ hướng phần thân ngọn và lá về phía ánh sáng.
  • Cây bắt mồi có thể cảm ứng tự động khép lại và tiết dịch nhầy khi có con vật khác kích thích chúng.

Khi nói về quá trình cảm ứng ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:

I. Phản ứng hướng sáng của cây giúp cây tìm nguồn sáng để tăng cường quá trình quang hợp ở thực vật.
II. Phản ứng của cây đối với kích thích từ một phía của trọng lực gọi là phản ứng sinh trưởng vì sự uốn cong xảy ra tại miền sinh trưởng dãn dài của tế bào thân và rễ.
III. Sự vận chuyển nước từ một nửa thể gối gốc lá cây trinh nữ vào trong thân khiến lá chét ép vào cuống lá và lá khép lại.
IV. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại.

Số phát biểu chính xác là:

Khi nói về quá trình cảm ứng ở thực vật, số phát biểu chính xác là: 3.
Giải thích:
I. Phản ứng hướng sáng của cây giúp cây tìm nguồn sáng để tăng cường quá trình quang hợp ở thực vật. → Đúng
II. Phản ứng của cây đối với kích thích từ một phía của trọng lực gọi là phản ứng sinh trưởng vì sự uốn cong xảy ra tại miền sinh trưởng dãn dài của tế bào thân và rễ. → Đúng
III. Sự vận chuyển nước từ một nửa thể gối gốc lá cây trinh nữ vào trong thân khiến lá chét ép vào cuống lá và lá khép lại. → Đúng.
III. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại. → Sai vì sự trương nước làm lỗ khí mở ra.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X