Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp chính trị. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X