Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở Nghệ An - Hà Tĩnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X