Phép lại P: Cây cải củ (2n = 18 RR) x Cây cải bắp (2n = 18 BB), tạo ra cây lai

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phép lại P: Cây cải củ (2n = 18 RR) x Cây cải bắp (2n = 18 BB), tạo ra cây lai F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phép lại P: Cây cải củ (2n = 18 RR) x Cây cải bắp (2n = 18 BB), tạo ra cây lai F1. Theo lí thuyết, phát biểu đúng là :"Trong tế bào sinh dưỡng của cây F1, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng."

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X