Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết,

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?

Lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái


I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.
II. Các có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc bậc dinh dưỡng cấp 4.
III. Có 3 loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2.
IV. Rắn hổ mang có thể tham gia tối đa vào 4 chuỗi thức ăn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Với lưới thức ăn trong hệ sinh thái đã cho, có tất cả 4 phát biểu đúng là:
I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.
II. Các có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc bậc dinh dưỡng cấp 4.
III. Có 3 loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2.
IV. Rắn hổ mang có thể tham gia tối đa vào 4 chuỗi thức ăn.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

Hệ sinh thái thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước là hồ nước ngọt.

Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn, không phải là hệ sinh thái trên cạn

Trong đai nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành ở những vùng núi thấp có đặc điểm:

Trong đai nhiệt đới gió mùa, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành ở những vùng núi thấp có đặc điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa khô không rõ

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

Kiến thức bổ sung:

- Hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái được tạo ra bởi con người và không tồn tại trong tự nhiên, chúng đa dạng về kích cỡ, cấu trúc.

Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:

Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là biển.

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái nhằm bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:

Cần duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao. Đảm bảo cho sự phát triển ổn định về kinh tế và môi trường của đất nước.

Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

Hệ sinh thái thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước là rạn san hô.

Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa trong đai nhiệt đới gió mùa gồm

Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa trong đai nhiệt đới gió mùa gồm rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá và rừng thưa nhiệt đới khô

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X