Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phát biểu đúng là : Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X