Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9: Tin học và xã hội

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 9 gồm các câu hỏi về tin học và xã hội giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Để phát triển Tin học cần có:

A. Một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ

B. Một đội ngũ lao động có trí tuệ

C. Câu A sai và câu B đúng

D. Cả hai câu A, B đều đúng

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử

B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người

C. Tin học có mục tiêu là phát triển máy tính điện tử

D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử

Câu 3. Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin

B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó

C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác

D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.

Câu 4. Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

A. Ngành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử

B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử

D. Lập chương trình cho máy tính

Câu 5. Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

A. Tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng

B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp

C. Lây lan virus qua mạng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin

B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin

C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử

D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin

Câu 8. Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu

B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế

C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành

B. Chơi game trong giờ thực hành

C. Cả hai câu trên đều đúng

D. Câu A đúng, B sai

Câu 10. Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:

A. Bán hàng qua mạng

B. Học trực tuyến

C. Xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9: Tin học và xã hội

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8D
Câu 4ACâu 9C
Câu 5DCâu 10D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X