Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học là chưa được phép của giáo viên khi thực hành, chơi game trong giờ thực hành, làm việc riêng…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X