Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học như tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó, sao chép bản quyền không hợp pháp,lây lan virus qua mạng…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X