Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Những khó khăn gì khi Tin học phát triển: ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9: Tin học và xã hội

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

TRẢ LỜI

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển là:

  1. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu,
  2. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế,
  3. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu.
Những khó khăn gì khi tin học phát triển

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X