Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để xác định đoạn văn bản cần định dạng ta phải đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản để máy tính hiểu được là ta thao tác trên toàn bộ đoạn đó.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X