Nút lệnh - trên thanh công cụ định dạng dùng để?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nút lệnh Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16 câu 5 trên thanh công cụ định dạng dùng để?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nút lệnh Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16 câu 5 trên thanh công cụ định dạng dùng để chọn Font (phông chữ).Ngoài ra để chọn phông chữ người ta còn có thể kích chuột phải trên trang văn bản rồi chọn Font hoặc vào Format -> Font…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X