Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Định dạng kí tự cơ bản gồm có: phông chữ, kiểu chữ (Type), cỡ chữ và màu sắc, …

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X