Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16: Định dạng văn bản

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 16 gồm các câu hỏi về Định dạng văn bản hay, chi tiết giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự

B. Định dạng đoạn văn bản

C. Định dạng trang

D. Cả A, B và C

Câu 2. Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng

A. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản.

B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.

C. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

D. Hoặc A hoặc B hoặc C.

Câu 4. Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File→ Page Setup…

B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup…

D. Format → Page Setup…

Câu 5. Nút lệnh Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16 câu 5 trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn cỡ chữ

B. Chọn màu chữ

C. Chọn kiểu gạch dưới

D. Chọn Font (phông chữ)

Câu 6. Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ

B. Kiểu chữ (Type)

C. Cỡ chữ và màu sắc

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 8. Nút lệnh Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16 câu 8 Center trên thanh công cụ dùng để:

A. Căn lề giữa cho đoạn văn bản

B. Căn lề trái cho đoạn văn bản

C. Căn đều hai bên cho đoạn văn bản

D. Căn lề phải cho đoạn văn bản

Câu 9. Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B

D. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 16: Định dạng văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X