Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phímCtrl + B (Bold – đậm nét) hoặc chọn biểu tượng chữ B trên thanh công cụ định dạng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X