Nơi ở là gì?

Điền Chính Quốc |  13/04/2022 67

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Nơi ở là: ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 9 bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Nơi ở là gì?

TRẢ LỜI

Nơi ở là nơi cư trú của loài (địa chỉ cư trú của loài).

Nơi ở là nơi cư trú của loài

Nơi ở là không gian cư trú của sinh vật, có thể chứa nhiều ổ sinh thái khác nhau. Ổ sinh thái là một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái nằm trong giới hạn cho phép loài tồn tại và phát triển lâu dài

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Nơi ở là:
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: B

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X