Nguyên nhân nào khiến cho thực dân Pháp buộc phải tha bổng Phan Bội Châu ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào khiến cho thực dân Pháp buộc phải tha bổng Phan Bội Châu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân khiến cho thực dân Pháp buộc phải tha bổng Phan Bội Châu là vì cuộc đấu tranh rộng lớn của nhân dân ta, nhất là giới trí thức, học sinh, sính viên sản đòi giảm án cho Phan Đội Châu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X