Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào năm nào ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào năm nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào năm 1920

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X