Ngôn ngữ lập trình là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ lập trình là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính hiểu và thực hiện được.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X