Hợp ngữ là gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hợp ngữ là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Hợp ngữ là gì?

TRẢ LỜI

Hợp ngữ là ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh.

Giải thích

Hợp ngữ là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của con người. Hợp ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ ( thường là từ viết tắt các từ tiếng Anh) để thể hiện lệnh cần thực hiện.

Hợp ngữ là ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X