Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X