Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X