Không khí ở 25oC có độ ẩm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong 1m3

09/12/2020 103

Câu Hỏi:
Không khí ở ${25}^{o}{C}$ có độ ẩm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong ${1}{m}^{3}$ không khí là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở ${25}^{o}{C}$ là ${23}{g}{/}{m}^{3}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X