Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n sang không khí, nếu

12/01/2021 189

Câu Hỏi:
Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n sang không khí, nếu ${α}{=}60^0$ thì ${β}{=}30^0$ như hình. Góc α lớn nhất mà tia sáng không thể ló sang môi trường không khí phía trên là?
Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n sang không khí, nếu hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
$nsin \left(90^{\circ}-60^{\circ}\right) =sin \left(90^{\circ}-30^{\circ}\right) \Rightarrow \mathrm{n}=\sqrt{3}$
$\sin \mathrm{i}_{\mathrm{gh}}=\frac{1}{\mathrm{n}}=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \mathrm{i}_{\mathrm{gh}}=35,3^{0} \Rightarrow 90^{\circ}-\alpha \geq 35,3^{\circ} \Rightarrow \alpha \leq 54^{0} 44$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X