Một tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với nước. Biết chiết suất của

12/01/2021 80

Câu Hỏi:
Một tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với nước. Biết chiết suất của thuỷ tinh là 1,5; chiết suất của nước là 4/3. Để có tia sáng đi vào nước thì góc tới (i) phải thoả mãn điều kiện nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
$\sin {i}_{{gh}}=\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}=\frac{4}{3.1,5} \Rightarrow {i}_{{gh}}=62^{\circ} 44^{\prime}$
Để có tia ló đi vào nước thì góc tới
${i}<{i}_{{gh}}, \text { hay } {i}<62^{\circ} 44^{\prime}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X