Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

12/01/2021 86

Câu Hỏi:
Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần
+ Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.
+ Góc tới i phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X