Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường có chiết suất sqrt3 đến mặt phân cách với

12/01/2021 116

Câu Hỏi:
Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường có chiết suất $\sqrt{3}$ đến mặt phân cách với môi trường khác có chiết suất n. Để tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc ${i}{≥}60^0$ sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì chiết suất n phải thoả mãn điều kiện:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ta có:
$sin i_{g h}=\sin 60^{\circ}=\frac{n_{2}}{n_{1}}=\frac{n}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow n=\sqrt{3} \sin 60^{\circ}=1,5$
Để góc tới i ≥ 60⁰ luôn có phản xạ toàn phần thì n ≤ 1,5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X