Một khối thủy tinh có chiết suất n đặt trong không khí. Tiết diện thẳng là một

12/01/2021 131

Câu Hỏi:
Một khối thủy tinh có chiết suất n đặt trong không khí. Tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song SI thì chùm tia sáng sau đó đi là là mặt AC. Giá trị n là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Để tia sáng đi sát mặt AC thì tia góc tới i tại mặt AC phải bằng góc giới hạn PXTP tại mặt AC.
Một khối thủy tinh có chiết suất n đặt trong không khí. Tiết diện thẳng là một hình ảnh
Ta thấy $i=i_{g h}=45^{0}$
$sin i_{g h}=\sin 45^{\circ}=\dfrac{1}{n} \Rightarrow n=\sqrt{2}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X