Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai?

12/01/2021 193

Câu Hỏi:
Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần
+ Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.
+ Góc tới i phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Góc giới hạn phản xạ toàn phần thỏa mãn:
$\sin i_{{gh}}=\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$, với ${n}_{2}<{n}_{1}$.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X