Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 14 nữ. Chọn 3 học sinh để

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 14 nữ. Chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X