Số các hoán vị của dãy a,b,c,d,e mà các phần tử đầu tiên bằng a

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Số các hoán vị của dãy a,b,c,d,e mà các phần tử đầu tiên bằng a là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X