Cho tập hợp X=0;1;2. Các hoán vị của X là:

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho tập hợp X={0;1;2}. Các hoán vị của X là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X