Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X