Một nhóm học sinh gồm 5 man và 5 nữ xếp thành một hàng ngang. Tính

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một nhóm học sinh gồm 5 man và 5 nữ xếp thành một hàng ngang. Tính số cách xếp để cho học sinh nam và học sinh nữ xen kẽ nhau.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X