Một công ti vận tải ở Tây Ban Nha có thể đảm nhận một hợp đồng ở bên trong nước

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một công ti vận tải ở Tây Ban Nha có thể đảm nhận một hợp đồng ở bên trong nước Pháp như một công ti tại Pháp, đó là biểu hiện của tự do nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch,... Như vậy, một công ti vận tải ở Tây Ban Nha có thể đảm nhận một hợp đồng ở bên trong nước Pháp như một công ti tại Pháp, đó là biểu hiện của Tự do lưu thông dịch vụ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X