Một bếp dầu hoả có hiệu suất 30%, biết năng suất của dầu hoả là 44.106J/kg. Với

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Một bếp dầu hoả có hiệu suất 30%, biết năng suất của dầu hoả là ${44}{.}{10}^{6}$J/kg. Với 30g dầu có thể đun sôi lượng nước có nhiệt độ ban đầu là ${30}^{0}$C là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X