.............. careful preparation, we have a lot of difficulties in making a

23/11/2020 255

Câu Hỏi:
.............. careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm một bộ phim mới.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X